Посібники - ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА. ПРАКТИКУМ

Дисципліна «Звітність підприємства» є однією з профільних дисциплін у системі підготовки бакалаврів напряму 6.030509 «Облік і аудит». Завданням дисципліни є оволодіння студентами теоретичними основами, методикою і технікою складання фінансової, статистичної та спеціальної звітності, передбаченої законодавством України.
ЗМІСТ
1. Зміст
РОЗДІЛИ
2. Розділ 1. Фінансова звітність
3. Розділ 2. Звітність із загальнообов’язкового державного соціального страхування та статистична звітність
Індивідуальне завдання
4. Індивідуальне завдання
Список рекомендованої літератури
5. Список рекомендованої літератури
Додаток А
6. Додаток А. Регістри бухгалтерського обліку ПрАТ «Машино-будівний завод»
Додаток Б. Порядок заповнення форм фінансової звітності
7. Додаток Б. Порядок заповнення форм фінансової звітності
Додаток Д. Порядок заповнення форм Звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
8. Додаток Д. Порядок заповнення форм Звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Додаток Е. Порядок заповнення форм звітності до Державної служби зайнятості
9. Додаток Е. Порядок заповнення форм звітності до Державної служби зайнятості