Посібники - Моделювання розвитку систем.

Навчальний посібник
Рекомендовано МОНУ
М’яка палітурка
2004р.
Ціна:
ISВN 996-7458-98-9
Моделювання розвитку систем
МЕЩАНШОВ О.П.
У навчальному посібнику докладно розглянуто проблеми розвитку систем для теорії та практики організації сучасної університетської системи осві¬ти у соціально-економічних умовах в Україні. Розкрито сутність моделювання для організаційно-педагогічного розвитку університетської системи освіти з , урахуванням ресурсних обмежень регіону.
Сформульовано основні принципи, умови, вимоги до університетської системи освіти, накреслено кроки плану дій по забезпеченню її сталого розвитку. Особлива увага приділена організаційно-педагогічним аспектам, творчому використанню концепції сталого розвитку в університетській системі професійної освіти.

Передмова
1. Передмова
ГЛАВА 1. Концептуальне моделювання як організаційно – методологічні умови розвитку університетської системи освіти
2. 1.1. Принципи розвитку університетської системи освіти
3. 1.2. Специфіка управління змінами університетської системи освіти
4. 1.3. Спрямованість розвитку університетської системи освіти на формування конкурентоспроможної
5. 1.4. Взаємозумовленість сталого розвитку університетської системи освіти та особистості майбутнього фахівця
6. Висновки
ГЛАВА 2. Концептуальні підходи до створення моделі сталого розвитку університетської системи освіти
7. 2.1. Концепція та модель сталого розвитку університетської системи освіти
8. 2.2.1. Індикатори оцінки розвитку університетської освіти та методи експериментальної
9. 2.2.2. Оцінка управління університетською освітою та результатів формуючого
10. 2.3.1. Методологія оцінки групової динаміки
11. 2.3.2. Графічна форма представлення ієрархічної моделі сталого розвитку університетської системи освіти
12. Висновки
ЗАГАЛЬНІ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
13. контрольні питання
ЛІТЕРАТУРА
14. Література
ЗМІСТ
15. Зміст