Посібники - Навчальний посібнік до виконання практичних робіт з дисципліни«Методи обчислень » спеціальності «Інтелектуальні системи прийняття рішень».


Кравець І.О.

Навчальний посібнік до виконання практичних робіт з дисципліни «Методи обчислень» має мету – навчити студентів, аналізувати статичні та дінамічні об’єкти, які описуються системами алгебраїчних рівнянь, системами диференціальних рівнянь, системами диференціальних рівнянь у частинних похідних та розв’язувати задачи оптимізації шляхом знаходження екстремуму багатовимірної функції при обмеженнях і без обмежень, які виникають у курсах моделювання систем, математичних методів дослідження операцій і є узагальненням багаторічного досвіду роботи автора у дослідженні складних об’єктів. Приведені блок¬-схеми алгоритмів розв’язання задач. При цьому, практичні завдання побудовані таким чином, що при виконанні наступних завдань студенти використовують, як окремі процедури, програми, які були розроблені для попередніх завдань.
Нічого не знайдено