Посібники - Методики оцінки університетської освіти

Запропоновано методики оцінки розвитку університетської освіти та етапи експериментальної роботи, що грунтується на методології оцінки якості освіти, корпоративної культури та виміру індексу людського розвитку Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй оцінки управління університетською освітою з визначення умов для інноваційного, сталого розвитку університетської системи освіти у Причорноморському регіоні. Навчально-методичний посібник зорієнтовано на теоретичне забезпечення практичної частини курсу "Моделювання систем" при організації модульного об'єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища MOODLE для дослідження соціально-економічних систем.
Зміст
1. Зміст
Вступ
2. Вступ
Розділи
3. Розділ 1
4. Розділ 2
5. Розділ 3
6. Розділ 4
7. Розділ 5
8. Розділ 6
9. Розділ 7
10. Розділ 3
11. Розділ 4
12. Розділ 5
13. Розділ 6
14. Розділ 7
Висновки
15. Висновки
Список використаної літератури
16. Список використаної літератури