Посібники - Комп'ютерні системи підтримки прийняття рішень

У навчальному посібнику представлено методику проектування інформаційних систем підтримки прийняття рішень (СППР), яка ґрунтується на сучасних принципах системного аналізу. Розглянуто функціональну структуру та альтернативні підходи до реалізації СППР із використанням моделей проектування різних типів, а також на основі створення прототипу. Докладно наведено всю процедуру проектування інфор-маційної системи, яка охоплює написання технічного завдання, створення повного проекту системи, програмування та тестування модулів, а також супроводження системи на етапі її експлуатації замовником. Розглянуто основні типи архітектур СППР залежно від обмежень, які накладаються методами обробки даних, типом інформації, необхідної для прийняття рішень, та альтернативними процедурами оцінювання варіантів. Описано типи інтерфейсів інформаційних систем та процедуру їх проектування, яка ґрунтується на принципах науки про людський фактор. Значна увага присвячена практичним прикладам побудови СППР, зокрема: СППР для прогно-зування часових рядів, системі на основі мереж Байєса і системі, яка ґрунтується на використанні експертних оцінок, також системі на основі багатоцільових методів прийняття рішень.
Навчальний посібник рекомендовано для студентів, аспірантів та викладачів, а також інженерів, що спеціалізуються в галузі проектування та розробки систем підтримки прийняття рішень у різних галузях виробництва, бізнесу, науки і техніки.

ЗМІСТ
1. Зміст
ВСТУП
2. Вступ
РОЗДІЛИ
3. Розділ 1
4. Розділ 2
5. Розділ 3
6. Розділ 4
7. Розділ 5
8. Розділ 6
9. Розділ 7
10. Розділ 8
11. Розділ 9
12. Розділ 10
13. Розділ 11
ДОДАТКИ
14. Додатки
15. Список скорочень