Посібники - Розпізнавання образів.

Навчальний посібник
Рекомендовано МОНУ
М’яка палітурка
2003р.
Ціна:
ISBN 996-7458-81-4
Розпізнавання образів
Кутковецький В.Я.
У посібнику розглянуті основні принципи та задачі систем розпізна¬вання образів.
Книга призначена для використання студентами вищих навчаль¬них закладів як навчальний посібник для вивчення курсу, виконання практичних завдань, курсового та дипломного проектування. Головна увага приділена питанням практичного використання основних мето¬дів розпізнавання образів.

Передмова
1. Передмова