Посібники - Політика і права людини.

Колесніченко Н. М.
Політика і права людини: Навчально-методичні рекомендації. – Миколаїв: Вид-во МДГУ, 2003. – с.

Дані навчально-методичні рекомендації містять тематику лекцій, плани та завдання до семінарів, тематику самостійної роботи, теми рефератів, питання до заліку і мають на меті полегшити вивчення студентами курсу „Політика і права людини”, активізувати самостійну роботу, допомогти глибокому оволодінню програмним матеріалом.
Призначені для викладачів та студентів вищого навчального закладу, а також для всіх, хто цікавиться проблемами політики та прав людини.

1. Титул.
2. Інформація.
3. Концепція дисципліни.
4. Тематичний та погодинний план курсу.
5. Шкала рейтингової оцінки.
6. Тематичний план.
7. Рекомендована література.
8. Завдання до підготовки до групових занять.
9. План самостійної роботи з курсу. Теми рефератів. Питання до заліку.
10. Словник дисципліни.
11. Зміст.