Посібники - МИКОЛАЇВЦІ: ВИЗНАЧІ ІСТОРИКИ І КРАЄЗНАВЦІ МИНУЛОГО.

ББК 63.3 (4Укр)
94 (477.73) (075)
Ш 66

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Шкварець В.П. Миколаївці: визначні історики і краєзнавці минулого. Навчальний посібник. – Миколаїв: Видавничий відділ Миколаївського навчально-наукового центру Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – ТОВ ВіД. Видавництво МДГУ ім. Петра Могили - 2004. – 134 с.

Навчальний посібник є по суті своєрідним органічним доповненням до книги В.П. Шкварця і М.Ф. Мельника “Історія рідного краю. Миколаївщина”. – Видання друге, доопрацьоване, доповнене (Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2003). Розповідається про життя, діяльність і творчість миколаївських істориків і краєзнавців минулого - 13 визначних істориків України, 5-х краєзнавців.
Буде корисним для учнів, студентів-істориків, етнологів, політологів, філологів, усіх, хто цікавиться історією, минулим рідного краю заради майбутнього, його визначними постатями, які переважно вийшли за межі свого регіону і здобули всеукраїнське визнання.

Рецензенти:
- доктор історичних наук, професор, академік УАІН, заслужений працівник народної освіти України Лановик Богдан Дмитрович
- доктор історичних наук, професор, академік УАІН, заслужений працівник народної освіти України Тригуб Петро Микитович
- доктор історичних наук, професор, академік УАІН, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії імені М.М. Аркаса Шитюк Микола Миколайович.
©Шкварець В.П.
Миколаївці: визначні історики і краєзнавці минулого. – Миколаїв: ТОВ ВіД. – Видавництво МДГУ ім. П. Могили. - 2004
ISBN – 966-8073-12-6

1. Титул.
2. Передмова.
3. Аркас Захарій Андрійович далі
4. Аркас Микола Андрійович далі
5. Аркас Микола Миколайович – перший далі
6. Аркас Микола Миколайович – третій(молодший) далі
7. Манганарі Михайло Павловичi далі
8. Ге Григорій Миколайович далі
9. Кир’яков Михайло Михайлович далі
10. Слабченко Михайло Єлисейович далі
11. Фідровський Василь Михайлович далі
12. Стрельський В’ячеслав Ілліч далі
13. Борщак Ілля Львович далі
14. Мозолевський Борис Миколайович далі
15. Людковський Шнеєр Самарович далі
16. Позняк Володимир Тимофійович далі
17. Коротко про відомих краєзнавців-миколаївців далі
18. Замість післямови
19. Зміст
20. Додатки