Посібники - ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ.


Зараз, незважаючи на те, що комп’ютери переходять до розряду побуто-вих приладів, видається чимало комп’ютерної літератури, входження в предмет програмування для новачків залишається проблемою.

Цей посібник спрямований на те, щоб допомогти початківцю сформува-ти первинні образи, на які можна було б спиратися при засвоєнні абст-рактних понять сучасного курсу програмування і алгоритмічних мов.

Викладення основних понять починається з програмування в машинних кодах. Всі введені поняття переносяться потім на технологію програму-вання мовою Паскаль в сучасних операційних системах.

© Батрак Ю.А., 2003

1. Титул.
2. Анотація.
3. Від автора.
4. Системи зчислення.
5. Пам'ять ЕОМ та представлення інформації.
6. Принципи роботи комп’ютера та його найголовніші компоненти.
7. Програмування циклів.
8. Поняття мови програмування. Обчислювальна система.
9. Мова програмування Паскаль.
10. Оператори мови Паскаль.