Посібники - Проектування та монтаж локальних комп’ютерних мереж

Навчальний посібник містить рекомендації щодо виконання
та оформлення документації під час проектування сегментів
сучасних локальних обчислювальних мереж (ЛОМ). Детально
розглянуто питання побудування мереж за технологією Ethernet
згідно з вимогами до структурованих кабельних систем (СКС).
Приділено увагу поєднанню сегментів ЛОМ в єдину мережу за
допомогою бездротових технологій, проектуванню окремого
електроживлення та стабілізації напруги в ЛОМ. Розглянуто
особливості монтажу різних проектних рішень. Наведено
приклади проектної та робочої документації відповідно до
вимог нормативних документів України в ІТ-галузі. Розглянуто
вимоги до оформлення курсової роботи з цієї тематики.
Призначено для студентів вищих навчальних закладів, які
навчаються відповідно до напрямів підготовки галузей знань
0403 «Системні науки та кібернетика» та 0501 «Інформатика і
обчислювальна техніка».

Інформація про видання
1. Інформація про видання
Зміст
2. Зміст (узагальнений)
3. Зміст
Перелік скорочень
4. Перелік скорочень
Передмова
5. Передмова
Загальні вимоги. Вхідні дані
6. 1.1 Загальні вимоги та завдання проектування ЛОМ
7. 1.2 Нормативні документи для проектування ЛОМ
8. 1.3 Вибір програмного середовища при оформленні документації ЛОМ
9. 1.4 Створення плану приміщення
10. Контрольні питання для самоперевірки
11. Тестові запитання
Перелік та вміст обов'язкових розділів проектної документації на створення ЛОМ
12. 2.1 Вимоги до технічного завдання
13. 2.2 Вимоги до проекту
14. 2.3 Вимоги до робочої документації
15. 2.4 Додаткова документація
16. 2.5 Створення власних шаблонів MS Visio для проектної документації
17. Контрольні питання для самоперевірки
18. Лабораторна робота № 1. Визначення імен, технічних характеристик та ІР-адрес об’єктів ЛОМ. Складання ІР-плану
19. Лабораторна робота № 2. Візуалізація логічної структуризації ЛОМ та її підключення до ГОМ. Створення DMZ
20. Тестові запитання
Вибір архітектури та структури ЛОМ
21. 3.1 Вибір стандарту передачі даних на «останньому дюймі»
22. 3.2 Розробка архітектури ЛОМ
23. 3.3 Основні правила формування горизонтальної підсистеми
24. 3.4 Основні правила розрахунку магістральної підсистеми
25. Контрольні питання для самоперевірки
26. Лабораторна робота № 3. Аналіз підключення ЛОМ до сервісів Інтернет
27. Тестові запитання
Проектування сегмента ЛОМ за принципами СКС
28. 4.1 Основні стандарти та інсталятори зі створення СКС.
29. 4.2 Добір пасивних компонентів ЛОМ
30. 4.3 Вибір активних компонентів ЛОМ
31. Контрольні питання для самоперевірки
32. Лабораторна робота № 4. Визначення виробників мережевого обладнання
33. Тестові запитання
Розрахунок системи відеоспостереження
34. 5.1 Добір IP-камер та визначення їхніх характеристик
35. 5.2 Визначення мертвих зон
36. 5.3 Отримання монтажної таблиці ІР-камер
37. 5.4 Вибір мережевого сховища
38. Контрольні питання для самоперевірки
39. Лабораторна робота № 5. Розрахунок системи відеоспостереження
40. Тестові запитання
Монтаж компонентів СКС
41. 6.1 Монтаж оптоволоконних компонентів
42. 6.2 Термінування кабелю «вита пара»
43. 6.3 Монтаж кабельних трас
44. 6.4 Монтажні роботи в серверній кімнаті
45. 6.5 Монтаж обладнання в житлових або робочих приміщеннях
46. 6.6 Заземлення та грозозахист портів активного обладнання. Запобігання електромагнітним завадам
47. 6.7 Візуалізація результатів монтажу
48. 6.8 Підготовка до адміністрування СКС
49. Контрольні питання для самоперевірки .
50. Лабораторна робота № 6. Обстеження та розширення кабельного сегмента ЛОМ на базі кабелю «вита пара»
51. Тестові запитання
Маркування елементів ЛОМ
52. 7.1 Загальні принципи та вимоги до маркування кабелю, комунікаційних розеток, комунікаційних панелей
53. 7.2 Технології та обладнання для маркування елементів СКС
54. Контрольні питання для самоперевірки
55. Тестові запитання
Отримання сертифіката СКС
56. Отримання сертифіката СКС
57. Контрольні питання для самоперевірки
58. Лабораторна робота № 7. Тестування кабельних систем ЛОМ
59. Тестові запитання
Проектування бездротових сегментів ЛОМ
60. 9.1 Обґрунтування рішення про використання Wi-Fi-технології
61. 9.2 Помилки монтажу під час розгортання мережі Wi-Fi
62. 9.3 Залежність пропускної здатності бездротового каналу підключення клієнтів до ЛОМ від режимів роботи Wi-Fi-точок доступу
63. 9.4 Дальність роботи Wi-Fi-обладнання
64. 9.5 Впровадження в ЛОМ перспективних бездротових технологій
65. Контрольні питання для самоперевірки
66. Лабораторна робота № 8. Аналіз радіоефіру та налагодження Wi-Fi-каналів бездротового обладнання ЛОМ
67. Тестові запитання
Проектування сегментів ЛОМ на базі існуючих у будинках кабельних систем
68. 10.1 PLC-технологія
69. 10.2 HPNA-технологія
70. 10.3 HCNA-технологія
71. Контрольні питання для самоперевірки
72. Лабораторна робота № 9. Побудування та експлуатація ЛОМ, що розгорнута за технологією PLC
73. Тестові запитання
Забезпечення дотримання норм охорони праці, ПТБ та ППБ
74. Забезпечення дотримання норм охорони праці, ПТБ та ППБ
75. Контрольні питання для самоперевірки
76. Тестові запитання
Розрахунок системи електроживлення та стабілізації напруги ЛОМ
77. Розрахунок системи електроживлення та стабілізації напруги ЛОМ
78. 12.1 Вибір системи безперебійного електроживлення
79. 12.2 Вибір стабілізатора ЛОМ
80. 12.3 Вибір компонентів системи електроживлення ЛОМ
81. 12.4 Приклад розрахунку параметрів електроживлення, стабілізації та ДБЖ для захисту ЛOM
82. Контрольні питання для самоперевірки
83. Тестові запитання
Вимоги до оформлення курсової роботи
84. Вимоги до оформлення курсової роботи
85. Контрольні питання для самоперевірки
86. Тестові запитання
Висновки
87. Висновки
Перелік посилань
88. Перелік посилань
Предметний покажчик
89. Предметний покажчик
Додатки
90. Додаток А
91. Додаток Б
92. Додаток В