Посібники - ПОЛІТИЧНА EТИКА

У навчальному посібнику викладено основи політичної етики, етики політики та етики політичної діяльності, наведено головні поняття та їх характеристику, розкрито найбільш важливі питання курсу «Політична етика», що є фаховою навчальною дисципліною для студентів спеціальності «Політологія». Навчальний посібник побудовано за кредитномодульною системою з урахуванням чинних навчальних планів та робочої програми дисципліни. Запропоноване видання допоможе студентам усебічно оволодіти знаннями етичного виміру функціонування політичних інститутів,
зумовленості політичних процесів відповідною моральноетичною поведінкою суб’єктів політики.
Інформація про видання
1. Інформація про видання
Зміст
2. Зміст
Вступ
3. Вступ
МОДУЛЬ І. ЕТИКА ПОЛІТИКИ
4. Лекція 1. Предмет і сутність етики політики та її головні функції
5. Лекція 2. Історичний огляд політико-етичних концепцій
6. Семінарські заняття за темами 1 і 2 модуля І
7. Лекція 3. Політична аксіологія
8. Лекція 4. Теорії ідеального суспільства та суспільного прогресу: політико-етичний вимір
9. Лекція 5. Антиномія свободи, рівності й соціальної справедливості в політиці
10. Семінарські заняття за темами 3, 4 та 5 модуля І
МОДУЛЬ ІІ ЕТИКА ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
11. Лекція 6. Проблема співвідношення мети й засобів у політиці
12. Лекція 7. Бюрократія та професійна етика
13. Семінарські заняття за темами 6 та 7 модуля ІІ
14. Лекція 8. Етика політичної модернізації
15. Лекція 9. Політико-етичний стан сучасного українського суспільства
16. Семінарські заняття за темами 8 і 9 модуля ІІ
Список використаних джерел
17. Список використаних джерел
Алфавітно-предметний покажчик
18. Алфавітно-предметний покажчик
ДОДАТКИ
19. Додаток 1
20. Додаток 2. Політико-етичні тренінги
21. Додаток 3. Закон України «Про звернення громадян»
22. Додаток 4. Закон України «Про очищення влади»
23. Додаток 5. Етико-психологічні особливості депутатської діяльності