Посібники - «Нова драма» кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Посібник містить детальний аналіз чотирьох п’єс «Ляльковий дім» Г. Ібсена, «Пігмаліон» Д. Б. Шоу, «Синій птах» М. Метерлінка і «Вишневий сад» А. Чехова, за допомогою якого розкриваються головні ознаки «нової драми» наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Окрема увага приділяється вивченню драматургічних творів у контексті інтермедіальності шляхом порівняння відеозаписів п’єс і фільмів, створених на їхній основі. Посібник адресовано студентам філологічних факультетів, аспірантам, які вивчають історію літератури і театру, викладачам літератури середніх шкіл та університетів.
Зміст
1. Зміст
Вступ
2. Вступ
Розділи
3. Оновлення драматургії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
4. Генрік Ібсен (1828-1906)
5. «Ляльковий дім»
6. Джордж Бернард Шоу (1856-1950)
7. «Пігмаліон»
8. Моріс Метерлінк (1862-1949)
9. «Синій птах»
10. Антон Чехов – драматург (1860-1904)
11. «Вишневий сад»
12. Матеріали для аналітичного читання
13. Предметно-іменний покажчик