Посібники - Підручник англійської мови для студентів

Укладачі: Корольова Т.М., Дєрік І.М., Могілевський В.І.
Рецензенти: Бровченко Т.О., доктор філологічних наук, професор (Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова), Корсаков А.К., доктор філологічних наук, професор (Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова)Підручник англійської мови для студентів: Підручник/Автори Корольова Т.М., Дєрік І.М., Могілевський В.І.--Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2004. - 165 с. - Англ., укр.
Підручник складається з добірки текстів за тематикою "Фізика, математика та інформатика", поурочного словника та комплексу фонетичних і лексико-граматичних вправ. Побудований на професійно орієнтованому граматичному матеріалі, підручник містить систему комунікативно спрямованих завдань, метою яких є формування навичок спілкування англійською мовою у галузі професійної діяльності.
Підручник підготовлено колективом співробітників кафедри англійської мови Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили: доктором філологічних наук, професором Корольовою Тетяною Михайлівною, кандидатом технічних наук, доцентом Могілевським Валентином Ісаковичем та аспірантом Дєрік Ілоною Морисівною.

1. титул
2. зміст
3. Вступ
4. урок 1. природа електрики
5. урок 2. арифметика
6. урок 3. бінарні числа
7. урок 4. числа
8. урок 5. історія архимеда
9. урок 6. теорія ньютона
10. урок 7. походження глобальної мережі. арпанет
11. урок 8. походження глобальної мережі. інтернет
12. урок 9. томас едісон - винахідник електрики
13. урок 10. вивчення мови за допомогою комп'ютера
14. урок 11. штучний інтелект
15. урок 12. перша обчислювальна машина