Посібники - ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

У навчальному посібнику соціальна робота розглядається як галузь
наукових знань, що ґрунтується на системі підходів, принципів, закономірностей,
які забезпечені сукупністю методів дослідження. Дослідження, що здійснюються
у соціальній роботі, зазвичай мають практичну спрямованість, вони зорієнтовані
на вивчення емпіричних питань із подальшою розробкою конструктивних
пропозицій щодо розв’язання проблем. Послідовне використання наукових
методів дає можливість соціальним працівникам не тільки пояснити сутність
та ефективність практичних дій, а й виявити проблеми, що виникають у
процесі прийняття рішень. Враховуючи це, формування компетентності
майбутнього соціального працівника в науковому напрямі – одне з головних
завдань його теоретико-практичної підготовки.
Розраховано на викладачів, студентів спеціальності «Соціальна робота»
та працівників управлінь праці та соціального захисту населення, які у
професійній діяльності прагнуть застосовувати науково-дослідні методики.

УДК 001.891:364
ББК 60.5

© Букач М.М., 2009
© Попова Т.С., 2009
© Клименюк Н.В., 2009
ISBN 978-966-336-143-7 © ЧДУ ім. Петра Могили, 2009
1. ЗМІСТ
2. Вступ
3. Розділ 1. Наука як вид людської діяльності
4. Розділ 2. Науково-дослідна робота студентів
5. Розділ 3. Структура кваліфікаційної роботи
6. Розділ 4. Інформаційне забезпечення науково-дослідної діяльності
7. Розділ 5. Методологія та методи наукового дослідження в соціальній роботі
8. Розділ 6. Психолого-педагогічний експеримент
9. Розділ 7. Організація та проведення соціологічного дослідження
10. Розділ 8. Побудова аргументації в науковому дослідженні
11. Розділ 9. Захист та оцінювання кваліфікаційної роботи
Додатки
12. Додаток А
13. Додаток Б
14. Додаток В
15. Додаток Д
16. Додаток Е
17. Додаток Ж
18. Додаток К
19. Додаток Л
20. Додаток М