Посібники - ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ФІЛОСОФІЇ

2009 Навчальний посібник «Історія зарубіжної філософії» створений для студентів факультету політичних наук та містить плани семінарських занять, короткий виклад найбільш важливих та складних історико-філософських проблем, методичні поради,список літератури, екзаменаційні питання.

Рекомендовано до друку вченою радою ЧДУ ім. Петра Могили (протокол № 7 від 3 липня 2009 р.).Гавеля В.Л. Історія зарубіжної філософії. Навчальний посібник / В.Л. Гавеля, Л.В. Броннікова. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили,2009. – 76 с.

Рецензенти:
А.О. Осипов – к.ф.н., доцент кафедри філософії ЧДУ ім. Петра Могили В.В. Ковалевич – к.ф.н., зав. кафедрою філософських наук МДУ ім. В.О. Сухомлинського.

ISBN 978-966-336-154-3
УДК 1(091)(07) < br>ББК 87.3
© В.Л. Гавеля, Л.В. Броннікова 2009
© ЧДУ ім. Петра Могили

ЗМІСТ
1. Зміст
ПЕРЕДМОВА
2. Передмова
Тема 1. Передфілософія країн Стародавнього Сходу
3. Заняття 1. Передфілософія Стародавньої Індії
4. Заняття 2. Передфілософія Стародавнього Китаю
Тема 2. Антична філософія
5. Заняття 1. Вступ. Досократівська філософія
6. Заняття 2. Антична філософія класичного періоду
7. Заняття 3. Філософія елліністичного та римського періодів
Тема 3. Філософія середньовіччя
8. Філософія середньовіччя
Тема 4. Філософія епохи Відродження
9. Філософія епохи Відродження
Тема 5. Філософія Нового часу
10. Філософія Нового часу
Тема 6. Філософія епохи Просвітництва (на прикладі Франції)
11. Філософія епохи Просвітництва (на прикладі Франції)
12. Німецька класична філософія
Тема 8. Марксистська філософія
13. Марксистська філософія
Тема 9. Сучасна світова філософія
14. Заняття 1
15. Заняття 2
16. Заняття 3
17. Заняття 4
Зразок підсумкового тесту
18. Зразок підсумкового тесту
Глосарій
19. Словник персоналій
20. Словник термінів
Питання до іспиту з історії зарубіжної філософії
21. Питання до іспиту з історії зарубіжної філософії