Посібники - Поведінковий синтез цифрових пристроїв у середовищі ACTIVE-HDL.

Навчальний посібник
Рекомендовано МОНУ
М’яка палітурка
2002р.
Ціна:
ISBN 966-7458-38-5
Поведінковий синтез цифрових пристроїв у середовищі ACTIVE-HDL
За редакцією Ю.П. Кондратенка
Кондратенко Ю.П. Сидоренко С.А. Підопригора Д.М.
Навчальний посібник містить опис мови VHDL, теоретичні відомості та мелодичні вказівки з циклу лабораторних робіт для розробки поведінкових моделей цифрових пристроїв різного призначення. Поведінковий синтез базується на мові опису апаратного забезпечення VHDL з використанням системи автоматизованого проектування Active-HDL корпорації Aldec Inc. Цикл лабораторних робіт дозволяє засвоїти методику формування моделей цифрових пристроїв із застосуванням VHDL та теорії скінченних автоматів.
Навчальний посібник призначений для студентів, дипломників та магістрантів вищих закладів освіти, що навчаються за напрямами "Комп'ютерні науки", "Комп'ютеризовані системи управління й автоматики", "Електронні системи".

1. Передмова
2. Вступ
3. Загальна характеристика програмованої логіки
4. Алфавіт мови VHDL
5. Структура мови VHDL
6. Засоби VHDL для моделювання реальних об’єктів
7. Додаткові можливості САПР Active-HDL
8. Цикл лабораторних робіт з формування VHDL-моделей цифрових пристроїв
9. Лабораторна робота № 1
10. Лабораторна робота № 2
11. Лабораторна робота № 3
12. Лабораторна робота № 4
13. Лабораторна робота № 5
14. Лабораторна робота № 6
15. Висновки
16. Англо-український словник спеціальних термінів
17. Література