Посібники - Фінансовий менеджмент

Посібник охоплює окремі теми навчальної дисципліни “Фінансовий менеджмент”,де роз’яснюються базові положення управління фінансами підприємств та установ.
Наведено практичні завдання для засвоєння знань студентів, які навчаються за спеціальністю 8.030508 – “Фінанси і кредит” розрахований на програми підготовки спеціалістів та магістрів.

ЗМІСТ
1. Верланов Ю.Ю. ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
2. Верланов Ю.Ю. ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
3. Верланов Ю.Ю. Глава 1. Вступ до фінансового менеджменту
4. Верланов Ю.Ю. Глава 2. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту
5. Верланов Ю.Ю. Глава 3. Теоретичні концепції фінансового менеджменту
РОЗДІЛ 2. ВАРТІСТЬ І СТРУКТУРА КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
6. Верланов Ю.Ю. Глава 4. Концепція вартості капіталу та методи оцінки зобов’язань
7. Верланов Ю.Ю. Глава 5. Поняття та теоретичні концепції структури капіталу
8. Верланов Ю.Ю. Глава 6. Структура капіталу та фінансове управління
9. Верланов Ю.Ю. Глава 7. Управлінські аспекти структури капіталу та витрат
10. Верланов Ю.Ю. Глава 8. Теоретичні основи дивідендної політики
РОЗДІЛ 3. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ
11. Верланов Ю.Ю. Глава 9. Методи оцінки інвестиційних проектів
12. Верланов Ю.Ю. Глава 10. Оцінка грошових потоків
13. Верланов Ю.Ю. Глава 11. Врахування ризику в інвестиційних проектах
14. Верланов Ю.Ю. Глава 12. Стратегія та аналіз у використанні показника чистої теперішньої вартості
РОЗДІЛ 4. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА
15. Верланов Ю.Ю. Глава 13. Необоротні активи і формування амортизаційної політики
16. Верланов Ю.Ю. Глава 14. Політика фінансування оборотного капіталу
17. Верланов Ю.Ю. Глава 15. Управління грошовими коштами і ліквідними цінними паперами
18. Верланов Ю.Ю. Глава 16. Управління дебіторською заборгованістю і запасами
19. Верланов Ю.Ю. Глава 17. Короткострокові запозичення підприємств
РОЗДІЛ 5. ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ
20. Верланов Ю.Ю. Глава 18. Значення та інструментарій фінансового планування
21. Верланов Ю.Ю. Глава 19. Прогнозування фінансових результатів діяльності підприємства
22. Верланов Ю.Ю. Глава 20. Моделювання фінансових можливостей зростання підприємства