Посібники - Сучасна українська література.

УДК 82.09 (477) (075.8)
ББК 83.3 Ук
Л 33

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 14/18-Г-2217 від 12.12.2007 р.)
Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 3(56) від 08.11.2007 р.)

Рецензенти:
Гундорова Т.І., д.філол.н., професор, член-кореспондент НАН України, зав. відділом теорії літератури Інституту літератури НАН України
Кремінь Т.Д., к.філол.н., доцент кафедри української літератури МДУ ім. В.О. Сухомлинського

Л 33 Лебединцева Н.М. Сучасна українська література: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 104 с.
УДК 82.09 (477) (075.8)
ББК 83.3 Ук

У навчальному посібнику здійснюється загальний огляд українського літературного процесу ХХ ст., подається детальний аналіз найбільш яскравих літературних явищ в українській культурі другої половини ХХ ст. Окрему увагу приділено культурним зрушенням, які відбулись в Україні наприкінці ХХ ст. і відчутно змінили діапазон мистецьких пошуків, зокрема, й у творчості так званого “постчорнобильського” літературного покоління. Окрім того, до посібника включено поетичну міні-антологію, яка допоможе студентам і всім зацікавленим скласти загальне уявлення про особливості розвитку української літератури в другій половині ХХ ст.
Посібник орієнтований на студентів факультету іноземної філології, а також стане в нагоді всім, хто цікавиться сучасною українською літературою.

ISBN 978-966-336-092-8
© Лебединцева Н.М., 2007
© МДГУ ім. Петра Могили, 2007

ЗМІСТ
1. Зміст
КОНЦЕПЦІЯ КУРСУ
2. "СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА"
ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З КУРСУ "СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА"
3. Лекція 1. Загальний огляд літературного процесу ХХ ст.
4. Лекція 2. Українська література 60-70-х рр.
5. Лекція 3. Літературна ситуація 80-х років
6. Лекція 4. Розвиток прози кінця 60-90-х років
7. Лекція 5. Феміністичний рух в Україні
8. Лекція 6-7. Модерна поезія 90-х як новий шлях розвитку української літератури
ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ ТА ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
9. Практичне заняття № 1. Творчість поетів-шістдесятників
10. Практичне заняття № 2. Творчість поетів Нью-Йоркської групи
11. Практичне заняття № 3. Київська школа поетів
12. Практичне заняття № 4. Проза Валерія Шевчука
13. Практичне заняття № 5. Жіноче і чоловіче: єдність протилежностей (Ю.Андрухович “Перверзія” та О.Забужко “Польові дослідження з українського сексу”)
14. Практичне заняття № 6. Поезія дев’яностих: думки з приводу
15. Практичне заняття № 7. Проза 90-х рр. – спроба постмодернізму
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
16. ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ТА ДОПОВІДЕЙ
17. ТВОРИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ПОЕТИЧНА АНТОЛОГІЯ
18. До практичного заняття № 1. (Дмитро Павличко, Ліна Костенко, Василь Симоненко, Іван Драч, Володимир Вінграновський, Іван Світличний, Василь Стус, Ігор Калинець)
19. До практичного заняття № 2. (Емма Андієвська, Богдан Бойчук, Віра Вовк, Богдан Рубчак, Юрій Тарнавський)
20. До практичного заняття № 3. (Василь Голобородько, Микола Воробйов, Михайло Григорів, Віктор Кордун)
21. До практичного заняття № 6. (Василь Кожелянко, Роман Скиба, Мар’яна Савка, Олена Галета)
22. До практичного заняття № 6. (Маріанна Кіяновська, Іван Андрусяк, Степан Процюк, Іван Ципердюк, Назар Федорак, Олександр Чекмишев, Ростислав Мельників, Сергій Жадан)