Посібники - Моделювання систем концептуальні моделі та стратегії.

Навчальний посібник
Рекомендовано МОНУ
М’яка палітурка
2004р.
Ціна:
ISBN 996-7458-97-0
Моделювання систем концептуальні моделі та стратегії
МЕЩАНІНОВ О.П.
У навчальному посібнику докладно розглянуто елементи теорії розвитку систем для практики дослідження та проектування сучасної університетської системи освіти у змінних умовах розвитку соціально-економічних відносин в Україні. Розкрито сутність моделювання для дослідження та проектування розвитку університетської системи освіти з урахуванням ресурсних обмежень регіону.
Наведено аналіз негативних і позитивних явищ, що спостерігаються у процесі розвитку ринку освітніх та наукових послуг. Сформульовані основні принципи, умови, вимоги до університетської системи освіти, накреслено кроки плану дій по забезпеченню її сталого розвитку Особлива увага приділена організаційно-педагогічним аспектам, творчому використанню концепції сталого розвитку в системі професійної освіти.

1. Титул.
2. Передмова.
3. Глава1. Елементи теорії та методології моделювання розвитку університетської системи освіти.
4. Глава2. Моделі організації університетської системи освіти у світі та в Україні.
5. Глосарій.
6. Додатки.
7. Список використаних джерел.
8. Зміст.