Посібники - ПРИКЛАДНІ МЕТОДИКИ ТА ОСНОВИ СУПЕРВІЗІЇ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

У навчальному посібнику розкрито сутність, загальні засади дисципліни «Прикладні методики та основи супервізії в соціальній роботі». Висвітлено сучасні методи соціальної роботи, серед яких
провідну роль відіграють спеціальні (прикладні) психологічні методи соціальної роботи, що являють собою специфічний інструментарій науково-практичних знань з таких психологічних напрямків, як гуманістичний, психоаналітичний, арт-терапевтичний, когнітивний тощо. Засвоєнню проблематики, виробленню практичних навиків корекційно-розвивальної, відновлювальної та консультативної роботи сприятимуть запропоновані у посібнику прикладні методики.
Інформація про видання
1. Інформація про видання
Зміст
2. Зміст
Розділи
3. Вступ
Модуль 1. ПРИКЛАДНІ МЕТОДИКИ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ
4. Тема 1. Сучасні методи соціальної роботи
5. Тема 2. Психоаналітичні концепції та їх основні методики
6. Тема 3. Гуманістична психологія К. Роджерса та трансперсональна психотерапія С. Грофа
7. Тема 4. Використання методик тілесної терапії з корекційною метою
8. Тема 5. Особливості символдрами (кататимно-імагінативної психотерапії) та її прикладні методики
9. Тема 6. Комбінація арт-терапії з іншими формами терапії творчістю
10. Тема 7. Використання методик ігрової терапії при роботі з дітьми
11. Тема 8. Використання методик зображувальної терапії, музики, танцю, психогімнастики при роботі з дітьми та дорослими
12. Тема 9. Використання прикладних методик когнітивної терапії з метою регуляції емоційного стану людини
13. Тема 10. Індивідуальна психологія А. Адлера та основні психотехніки
14. Тема 11. Використання методик психодрами та гештальт-терапії з корекцїйною метою
15. Тема 12. Використання сугестивних методик у роботі з різними проблемами клієнтів
16. Тема 13. Особливості використання методик поведінкової терапії в роботі з соціально-психологічною проблематикою
17. Тема 14. Способи саморегуляції соціального працівника
18. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1 МОДУЛЮ «Прикладні методики соціальної роботи»
Модуль 2. СУПЕРВІЗІЯ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ
19. Тема 1. Специфіка супервізіїї в соціальній роботі
20. Тема 2. Початок роботи: контракти й межі
21. Тема 3. Супервізорські відносини
22. Тема 4. Супервізорські стилі, фокуси та форми
23. Тема 5. Супервізорські моделі
24. Тема 6. Навчання та розвиток в супервізії соціальної роботи
25. Тема 7. Процес становлення супервізора
26. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2 МОДУЛЮ «Супервізія в соціальній роботі»
ДОДАТКИ
27. ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
28. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ГЛОСАРІЙ
29. ГЛОСАРІЙ
ІМЕННИЙ ПОКАЗЧИК
30. ІМЕННИЙ ПОКАЗЧИК