Посібники - Соціальний діалог

У пропонованому навчальному посібнику розглядається сутність соціального діалогу, розкривається роль держави, профспілок і роботодавців у розвитку соціального діалогу. Висвітлюються міжнародний досвід і вітчизняна практика щодо особливостей формування та розвитку соціального діалогу. Значну увагу приділено колективно-договірному регулюванню соціально-трудових відносин та механізму вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). Для студентів, викладачів, науковців і всіх, хто цікавиться проблемами соціальної політики та соціального діалогу.
1. Передмова
2. Тема 1. Сутність соціального діалогу, його роль у соціальній політиці держави
3. Тема 2. Історичні аспекти становлення соціального діалогу
4. Тема 3. Міжнародний досвід організації та ведення соціального діалогу
5. Тема 4. Правові основи соціального діалогу
6. Тема 5. Механізми впровадження соціального діалогу в сучасній Україні
7. Тема 6. Наймані працівники та профспілки як сторона соціального діалогу
8. Тема 7. Організації та об’єднання роботодавців як сторона соціального діалогу
9. Тема 8. Держава та її роль у соціальному діалозі
10. Тема 9. Колективно-договірне регулювання та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) у соціально-трудових відносинах
11. Список використаних джерел
12. Додатки