Посібники - Англійська мова для студентів-міжнародників.


ББК 81.2Англ
Д 46
УДК [811.111:327](075.8)
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
(лист № 1.4/18-Г-1024 від 03.11.2006 р.).
Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 3(45) від 09.11.2006 р.).
Д 46 Дімант Г.С. Англійська мова для студентів-міжнародників:
Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 212 с.
ББК 81.2Англ
Посібник розроблено для проведення занять з викладання англійської мови для студентів-міжнародників після опанування ними базових курсів з англійської мови. Мета посібника – дати студентам спеціальні знання з використання англійської мови у своїй професійній діяльності, допомогти вдосконалити усне мовлення. У посібнику вміщено також глосарій міжнародних термінів, що робить його зручним у користуванні та доступним для самостійного опрацювання.
© Дімант Г.С., 2007
ISBN 978-966-336-073-7 © МДГУ ім. П. Могили, 2007
1. Г.С. Дімант Англійська мова для студентів-міжнародників
2. Діамант Г.С. Economy in trasition
Вступ
3. Дімант Г.С. Англійська мова для студентів-міжнародників
1. ВСТУП
4. 1). Вступ
INTRODUCTION
5. 2. Introduction