Посібники - SOCIAL AND CULTURAL ASPECTS OF INTERNATIONAL MANAGEMENT

Навчальний посібник призначений для студентів
нефілологічних
спеціальностей,
які
вивчають
англійську мову за професійним спрямуванням. Він
містить спеціально відібрані тексти соціокультурного
характеру та вправи на розвиток спонтанного
мовлення. Головна мета посібника – розширити
соціокультурні знання студентів у сфері міжнародного
менеджменту та сформувати практичні навички
комунікативної поведінки у відповідних ситуаціях

Для студентів
1. Гришкова Р.О. SOCIAL AND CULTURAL ASPECTS OF INTERNATIONAL MANAGEMENT
MODULE I
2. Гришкова Р.О. SOCIAL AND CULTURAL ASPECTS OF INTERNATIONAL MANAGEMENT
MODULE II
3. Гришкова Р.О. SOCIAL AND CULTURAL ASPECTS OF INTERNATIONAL MANAGEMENT
MODULE III
4. Гришкова Р.О. SOCIAL AND CULTURAL ASPECTS OF INTERNATIONAL MANAGEMENT
MODULE IV
5. Гришкова Р.О. SOCIAL AND CULTURAL ASPECTS OF INTERNATIONAL MANAGEMENT
MODULE V
6. Гришкова Р.О. SOCIAL AND CULTURAL ASPECTS OF INTERNATIONAL MANAGEMENT
MODULE VI
7. Гришкова Р.О. SOCIAL AND CULTURAL ASPECTS OF INTERNATIONAL MANAGEMENT
MODULE VII
8. Гришкова Р.О. SOCIAL AND CULTURAL ASPECTS OF INTERNATIONAL MANAGEMENT
Social and Cultural Guide
9. Гришкова Р.О. SOCIAL AND CULTURAL ASPECTS OF INTERNATIONAL MANAGEMENT
Зміст
10. Гришкова Р.О. SOCIAL AND CULTURAL ASPECTS OF INTERNATIONAL MANAGEMENT
Пояснювальна записка
11. Гришкова Р.О. SOCIAL AND CULTURAL ASPECTS OF INTERNATIONAL MANAGEMENT
To The Students
12. Гришкова Р.О. SOCIAL AND CULTURAL ASPECTS OF INTERNATIONAL MANAGEMENT
Анкета для студентів
13. Гришкова Р.О. SOCIAL AND CULTURAL ASPECTS OF INTERNATIONAL MANAGEMENT
14. Гришкова Р.О. SOCIAL AND CULTURAL ASPECTS OF INTERNATIONAL MANAGEMENT
ANSWERS
15. Гришкова Р.О. SOCIAL AND CULTURAL ASPECTS OF INTERNATIONAL MANAGEMENT
Social and Cultural Guide
16. Гришкова Р.О. SOCIAL AND CULTURAL ASPECTS OF INTERNATIONAL MANAGEMENT