Посібники - Ймовірнісні процеси і математична статистика в автоматизованих системах.

Навчальний посібник
Рекомендовано МОНУ
М’яка палітурка
2003р.
Ціна:
ISBN 996-74-58-63-6
Ймовірнісні процеси і математична статистика в автоматизованих системах
Кутковецький В.Я.
У навчальному посібнику розглянуті загальні відомості про автоматизовані системи управління (АСУ) підприємств і установ та їх основні задачі, основні стадії проектування й створення АСУ, питання про інженерні засоби автоматизації виробничих процесів і взаємодії людини з технічними засобами ймовірність безвідмовної роботи АСУ та її елементів, загальні відомості про математичні моделі підприємств та установ, використання методу найменших квадратів для опису виробничих процесів з оцінкою статистичних властивостей отриманих коефіцієнтів регресії, датчики випадкових подій, статична макроекономічна модель народного господарства, статистичні моделі торгівлі, діяльності фірми, питання створення загальнодержавних математичних моделей.
Посібник містить приклади основних розрахунків і задачі для індивідуального розв'язання студентами у групі.
Призначений для студентів вузів гуманітарних напрямків очних та заочних форм навчання й може використовуватись для вивчення курсу, виконання практичних завдань, курсового та дипломного проектування.

1. Титул.
2. Інформація.
3. Вступ.
4. Глава 1. Загальні відомості про АСУ.
5. Глава 2. Проектування АСУ.
6. Глава 3. Імовірність безвідмовної роботи АСУ та її елементів.
7. Глава 4. Взаємодія людини з технічними засобами.
8. Глава 5. Загальні відомості про модель підприємства або установи.
9. Глава 6. Моделі систем масового обслуговування.
10. Глава 7. Розрахунок регресійних коефіцієнтів у класичній регресійній моделі.
11. Глава 8. Перевірка регресійної моделі.
12. Глава 9. Адаптація класичного регресійного аналізу до вимог емпіричних досліджень.
13. Глава 10. Економетричні моделі.
14. Література.
15. Зміст.