Посібники - Мистецтво хорового аранжування для народного хору. Теорія, методика, практика.

ББК 85.31
Ш 83
УДК 78.087.68 (075.8)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів (лист № 14/18.2-1580 від 8 липня 2004 р.)

Рецензенти:
Авдієвський А.Т. – народний артист України, академік Академії мистецтв, Академії педагогічних наук України, професор
Лащенко А.П. – доктор мистецтвознавства, академік Академії мистецтв, Академії педагогічних наук України, професор
Іванов В.Ф. – доктор мистецтвознавства, академік Академії педагогічних і соціальних наук, професор

Ш 83 Шпачинський Омелян.
Мистецтво хорового аранжування для народного хору. Теорія, методика, практика: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 328 с.

ББК 85.31

Навчально-методичний посібник – перша в Україні праця, яка висвітлює проблеми аранжування для народного хору. В ній узагальнено творчий і педагогічний досвід видатних композиторів, диригентів-практиків, а також досвід автора. Детально і доступно розглядаються різновиди і способи аранжування, наводяться багаточисельні приклади з народнопісенної творчості, хорової літератури й аранжувань автора посібника.
Пропонується викладачам і студентам музичних вузів, хоровим диригентам.

ISBN 966-336-035-6
© Шпачинський Омелян, 2005
© МДГУ ім. Петра Могили, 20051
1. Шпачинський О. Від автора
2
2. Передмова
Частина 1. Розділ 1
3. Традиційний народний гуртовий спів (народне багатоголосся)
4. Традиційний народний гуртовий спів (народне багатоголосся)
5. Сучасний український народний хор
Частина 1. Розділ 2
6. Перекладення пісень народного багатоголосся поліфонічного складу
7. Перекладення з жіночого народного багатоголосся на мішане
8. Перекладення пісень однорідного багатоголосся на однорідне
9. Перекладення з мішаного багатоголосся
10. Перекладення пісень гомофонно-гармонічного складу для сучасного народного хору
11. Перекладення з мішаних народних хорів на однорідні
12. Перекладення з жіночих хорів на мішані
13. Перекладення з чоловічих хорів на мішані народні
Частина 1. Розділ 3
14. Перекладення з мішаних хорів на жіночі
15. Перекладення з мішаних хорів на чоловічі
Частина 1. Розділ 4
16. Перекладення творів на неповний мішаний склад хору
Частина 1. Розділ 5
17. Перекладення творів, написаних для академічних хорів (ансамблів ), на народні
Частина 2. Розділ 1
18. Аранжування сольних вокальних творів з супроводом
19. Аранжування творів, написаних для соло, дуетів з супроводом, використовуючи загальнохорове звучання протягом всього твору.
20. Часткове застосування загальнохорового акордово-гармонічного звучання при аранжуванні вокальних творів невеликого діапазону
21. Формування хорової партитури народного хору з творів, написаних для низьких голосів
22. Особливості формування хорової партитури народного хору з творів, написаних для чоловічого соло, дуетів
23. Створення хорових партитур гомофонно-гармонічного складу
24. Формування хорових партитур гомофонно-гармонічного виду з чітко вираженою акордовою фактурою, яка звучить на кожній долі такту або на сильних долях.
25. Створення хорових партитур гомофонно-гармонічного складу, які мають характер гармонічної підтримки (педалі).
Частина 2. Розділ 2
26. Створення хорових партитур з творів, написаних для соло з поліфонічним складом супроводу. Загальна характеристика
27. Підтекстовка поліфонічних творів
28. Аранжування творів (клавірів) з контрастною поліфонією супроводу
29. Особливості аранжування клавірів з імітаційною поліфонією супроводу
30. Аранжування клавірів з підголосковою поліфонією супроводу
Частина 2. Розділ 3
31. Хорове аранжування творів з мішаною фактурою супроводу
Додатково
32. Висновки
33. Рекомендована література
34. Зміст