Посібники - ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА)

Навчальний посібник «Історія української літератури (Давня
українська література)» орієнтований на студентів спеціальності
«Українська мова та література» першого року навчання і передбачає
розгляд особливостей розвитку української літератури ХІ-ХVІІІ ст.,
включаючи історико-літературний аналіз основних рушійних чинників
українського культурного розвитку цього періоду. Посібник містить
конспекти лекцій, плани практичних занять, методичні поради щодо
опрацювання проблемних питань, тестові завдання, рекомендовану
літературу, фрагменти художніх текстів та термінологічний словник.
ЗМІСТ
1. Передмова
2. Конспект лекцій
3. Методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять
4. Тематика практичних занять
5. Поетична хрестоматія та завдання до практичних занять
6. Індивідуальні завдання
7. Методичні поради до виконання самостійної роботи студентів
8. Тематика рефератів
9. Ведення читацького щоденника
10. Тестові завдання
11. Список творів для прочитання
12. Список творів, які необхідно вивчити напам’ять мовою оригіналу
13. Список рекомендованої літератури до всього курсу
14. Термінологічний словник