Посібники - Методи обчислень.

Навчальний посібник
Рекомендовано МОНУ
М’яка палітурка
2001р.
Ціна:
ISBN-966-7458-43-1
Методи обчислень.
Кравець І.О.
Навчальний посібнік до виконання практичних робіт з дисципліни «Методи обчислень» має мету - навчити студентів, аналізувати статичні та дінамічні об'єкти, які описуються системами алгебраїчних рівнянь, системами диференціальних рівнянь, системами диференціальних рівнянь у частинних похідних та розв'язувати задачи оптимізації шляхом знаходження екстремуму багатовимірної функції при обмеженнях і без обмежень, які виникають у курсах моделювання систем, математичних методів дослідження операцій і е узагальненням багаторічного досвіду роботи автора у дослідженні складних об'єктів. Приведені блок-схеми алгоритмів розв'язання задач. При цьому, практичні завдання побудовані таким чином, що при виконанні наступних завдань студенти використовують, як окремі процедури, програми, які були розроблені для попередніх завдань.

1. Титул.
2. Вступ.
3. Практична робота № 1. Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь.
4. Практична робота № 2. Розв’язання систем нелінійних алгебраїчних рівнянь.
5. Практична робота № 3. Розв’язання систем нелінійних диференціальних рівнянь.
6. Практична робота № 4. Розв’язання задач оптимізації (знаходження екстремуму багатовимірної функції при обмеженнях і без обмежень, використовуючи метод спряжених градієнтів).
7. Практична робота № 5. Розв’язання нестаціонарних диференціальних рівнянь у частинних похідних методом сіток (рівняння теплопровідності, хвильового рівняння).
8. Практична робота № 6. Розв’язання стаціонарних диференціальних рівнянь у частинних похідних методом сіток (рівняння Лапласа) .
9. Зміст.