Посібники - Зовнішня політика країн АТР (1945-2000-і рр.)

У навчальному посібнику аналізуються головні вектори
зовнішньої політики країн Азійсько-Тихоокеанського регіону в
постбіполярний період. Розкриваються особливості їхньої зовніш-
ньої політики щодо інших суб’єктів міжнародних відносин.
Характеризується участь країн АТР у провідних глобальних і
регіональних міжнародних організаціях та проблемні аспекти
міжнародних відносин у регіональному механізмі міждержавної
взаємодії.
Навчальний посібник розраховано на студентів спеціальностей
«Міжнародні відносини», «Політологія» та «Історія», викладачів і
всіх, хто цікавиться історією та зовнішньою політикою країн
АТР.

1. Інформація про видання
Зміст
2. Зміст
Передмова
3. Передмова
Розділ 1. Формування основних вимірів системи міжнародних відносин Азійсько-Тихоокеанського регіону у повоєнний період
4. Тема 1.1. АТР у системі міжнародних відносин після Другої світової війни (О.В. Шевчук)
5. Тема 1.2. Зовнішньополітична стратегія США в Азійсько- Тихоокеанському регіоні (1945-2000-і рр.) (Л.А. Вовчук).
6. Тема 1.3. Зовнішня політика Японії в АТР (Л.А. Вовчук)
7. Тема 1.4. КНР у системі міжнародних відносин АТР (О.В. Шевчук)
8. Тема 1.5. Зовнішня політика та міжнародне становище нових індустріальних країн (І.С. Погорєлова)
Розділ 2. Генезис та еволюція постбіполярної системи міжнародних відносин в Азійсько-Тихоокеанському регіоні
9. Тема 2.1. Зовнішньополітична діяльність СРСР, Росії, України в АТР (Л.А. Вовчук)
10. Тема 2.2. Інтеграційні процеси та міжнародні організації АТР (І.С. Погорєлова)
11. Тема 2.3. Міжнародні відносини країн АТР на рубежі XXI ст. (І.С. Погорєлова)
Тестові питання для самоконтролю
12. Тестові питання для самоконтролю (Л.А. Вовчук)
Карти
13. Території країн азійсько-тихоокеанського регіону
14. Країни південної та південно-східної Азії
15. Карта основних регіональних інтеграційних групувань в азіатсько-тихоокеанському регіоні
16. Території країн азійсько-тихоокеанського регіону
17. Країни південної та південно-східної Азії
18. Карта основних регіональних інтеграційних групувань в азіатсько-тихоокеанському регіоні