Методична серія - МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ

У складі навчально-методичних матеріалів містяться концепція викладання дисципліни “Менеджмент організацій”, погодинний план, плани лекційних та семінарських занять, завдання для самостійної роботи слухачів. До кожної теми надано перелік основної і додаткової літератури, перелік контрольних питань для самоперевірки знань і заліковий тест, що сприяють підвищенню зацікавленості та відповідальності слухачів і забезпечують краще засвоєння навчального матеріалу. Надається система рейтингової оцінки знань, список рекомендованої літератури, перелік питань до іспиту, словник базових термінів.
Навчально-методичні матеріали рекомендовані слухачам Інституту державного управління, а також можуть використовуватися студентами економічних спеціальностей, викладачами, керівниками підприємств і менеджерами для підвищення кваліфікації.

Зміст
1. 1. Концепція викладання дисципліни “Менеджмент організацій”
2. 2. Погодинний план курсу
Тематичний план курсу
3. Тема 1. ПОНЯТТЯ УПРАВЛІННЯ І МЕНЕДЖМЕНТУ
4. Тема 2. СКЛАДОВІ ПРОЦЕСУ МЕНЕДЖМЕНТУ
5. Тема 3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ
6. Тема 4. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
7. Тема 5. ОСОБИСТІСТЬ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА
8. Тема 6. ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
9. Тема 7. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
10. Тема 8. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВИХ НАРАД
11. Тема 9. ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ
12. Тема 10. ОСОБЛИВОСТІ І СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ КЕРІВНИКА З ПІДЛЕГЛИМИ
13. Тема 11. ОРГАНІЗАЦІЯ І КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС
14. Тема 12. САМОМЕНЕДЖМЕНТ
15. Тема 13. ДІЛОВА КАР’ЄРА МЕНЕДЖЕРА
16. 4. Система рейтингової оцінки знань
17. 5. Список рекомендованої літератури
18. 6. Питання до іспиту
19. 7. Короткий словник базових термінів