Методична серія - Етика. Естетика. Навчально-методичні рекомендації до курсу.

ББК 87
Б 88
УДК [1718](07)

Рекомендовано до друку кафедрою філософії МДГУ ім. Петра Могили
(протокол № 11 від 15.02.2006 р.) та Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили
(протокол № 6(38) від 10.03.2006 р.).

Рецензенти:
Гавеля В.Л. – доктор філософських наук, професор МДГУ ім. Петра Могили
Хімченко О.Г. – кандидат філософських наук, професор ПСІ КСУ.

Б 88

Броннікова Л.В., Маргеліс Н.В. Етика. Естетика:
Навчально-методичні рекомендації до курсу. – Миколаїв:
Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 36 с.

ББК 87

Навчально-методична розробка має за мету в межах можливого ознайомити
студентів з широким спектром етико-естетичної теорії, історії та прикладних
проблем цих наук. Збірник містить коротке викладення найбільш важливих та
складних питань, методичні поради, список літератури, теми рефератів,
питання до заліку та завдання до самостійної роботи.
Розраховано на студентів усіх спеціальностей.

© Броннікова Л.В., Маргеліс Н.В., 2006
© МДГУ ім. Петра Могили, 2006
Передмова
1. Броннікова Л.В. , Маргеліс Н.В. Етика. Естетика. Навчально-методичні рекомендації до курсу.
Тема 1. Вступ до етики. Етика як наука
2. Броннікова Л.В. , Маргеліс Н.В. Етика. Естетика. Навчально-методичні рекомендації до курсу.
Тема 2. Мораль як форма суспільної свідомості.
3. Броннікова Л.В. , Маргеліс Н.В. Етика. Естетика. Навчально-методичні рекомендації до курсу.
Тема 3. Основні категорії етики.
4. Броннікова Л.В. , Маргеліс Н.В. Етика. Естетика. Навчально-методичні рекомендації до курсу.
Тема 4. Прикладні питання у сучасній етиці.
5. Броннікова Л.В. , Маргеліс Н.В. Етика. Естетика. Навчально-методичні рекомендації до курсу.
Варіанти творчої письмової роботи з етики.
6. Броннікова Л.В. , Маргеліс Н.В. Етика. Естетика. Навчально-методичні рекомендації до курсу.
Теми рефератів з етики.
7. Броннікова Л.В. , Маргеліс Н.В. Етика. Естетика. Навчально-методичні рекомендації до курсу.
Тема 1. Вступ до естетики. Ететика як наука.
8. Броннікова Л.В. , Маргеліс Н.В. Етика. Естетика. Навчально-методичні рекомендації до курсу.
Тема 2. Основні категорії естетики.
9. Броннікова Л.В. , Маргеліс Н.В. Етика. Естетика. Навчально-методичні рекомендації до курсу.
Тема 3. Мистецтво як форма суспільної свідомості.
10. Броннікова Л.В. , Маргеліс Н.В. Етика. Естетика. Навчально-методичні рекомендації до курсу.
Завдання до самостійної роботи.
11. Броннікова Л.В. , Маргеліс Н.В. Етика. Естетика. Навчально-методичні рекомендації до курсу.
Теми рефератів з естетики.
12. Броннікова Л.В. , Маргеліс Н.В. Етика. Естетика. Навчально-методичні рекомендації до курсу.
Художні тексти до курсу естетики та етики.
13. Броннікова Л.В. , Маргеліс Н.В. Етика. Естетика. Навчально-методичні рекомендації до курсу.
Питання до заліку.
14. Броннікова Л.В. , Маргеліс Н.В. Етика. Естетика. Навчально-методичні рекомендації до курсу.
Зміст.
15. Броннікова Л.В. , Маргеліс Н.В. Етика. Естетика. Навчально-методичні рекомендації до курсу.
Для нотаток.
16. Броннікова Л.В. , Маргеліс Н.В. Етика. Естетика. Навчально-методичні рекомендації до курсу.