Монографії - СОЦІАЛЬНІ КАТЕГОРІЇ МОДУСУ В ТЕКСТАХ ЕПІСТОЛЯРНОГО ЖАНРУ. МОНОГРАФІЯ.

ББК 81.411.1-225
Т 31
УДК 811.161.2’367.32
Рецензенти:
М.Я. Плющ, доктор філологічних наук, професор (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова)
К.Ф. Шульжук, академік Академії наук вищої школи України, доктор філологічних наук, професор (Рівненський державний гуманітарний університет)
Телеки М.М., Шинкарук В.Д. Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру: Монографія. – Київ Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. - 176 с.
В українському мовознавстві вперше на матеріалі епістолярного тексту виконано цілісне дослідження з категорійної граматики, в якому по-новому виокремлено соціальні категорії модусу визначено їх функціонування в семантико-синтаксичній структурі висловлення встановлено різновиди соціальних категорій модусу висвітлено лінгвосемантичні, прагмалінгвістичні, соціолінгвістичні параметри, які зумовлюють особливості функціонування соціальних категорій модусу встановлено ієрархію засобів їх вираження обґрунтовано взаємозв’язок лексичних, морфологічних та синтаксичних виразників соціальних категорій модусу в структурі висловлення.
Для наукових працівників, викладачів, студентів та вчителів.
1. Титул
2. Передмова
Розділ1.
3. Статус категорії модусу в сучасній теорії синтаксису.
Розділ2.
4. Найменування осіб як різновид соціальних категорій модусу
Розділ3.
5. Директиви як різновид соціальних категорій модусу
Розділ4.
6. Категорія ввічливості як різновид соціальних категорій модусу
7. Висновки
8. Зміст.
9. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
11. Інфо