Студентські наукові студії - Студентські наукові студії: Збірник наукових робіт. Випуск 3.

Навчальний посібник
Рекомендовано МОНУ
М’яка палітурка
2000р.
Ціна:
ISBN 966-7458-28-8
Студентські наукові студії: Збірник наукових робіт. - Вип. III.
У збірнику представлено статті за результатами студентських наукових досліджень, зроблених в молодіжних наукових осередках. У роботах розглядаються актуальні питання, які хвилюють молодь. Статті зібрані за трьома напрямками: екологія, економіка та гуманітарні науки. Переважна кількість статей базується на матеріалах доповідей, проголошених на міжнародній студентській науковій конференції (International Students' Research Conference: Mykolaiv-2000), що відбулася в Академії. Збірник містить роботи українських студентів та представників вищих закладів освіти США, Польщі, Литви.

Зміст
1. Зміст
1.Секція "Екологія"
2. 1.1 Marcin Kovalchuk.
3. 1.2 Sylwia Jezmanovska, Robert Machovski.
4. 1.3 Robert Machovski, Lukasz Obroslak, Grzegorz Patacz
5. 1.4 Lukasz Obroslak, Agnieszka Rakowska
6. 1.5 Anna Madeksza, Agnieszka Rakowska
7. 1.6 Edyta Banicka, Grzegorz Hrymak
8. 1.7 Izabela Polańska
9. 1.8 Mieczysław Leśniok, Kamil Fabiańczyk, Krzysztof Freis
10. 1.9 Jarosław Nabrdalik, Daniel Wicher
11. 1.10 Izabela Polańska, Jakub Prajsnar, Paweł Pudlik
12. 1.11 Grzegorz Patacz, Mariusz Rzętała, Martyna A. Rzętała
13. 1.12 Данюкіна Ганна
14. 1.13 Воскобойніков Михайло, Журба Наталія, Чуприна Олена
15. 1.14 Нештенко Юлія. Дослідження ефективності заселення штучних гніздівель
16. 1.15 Бондаренко Федір. Моніторинг літоутворень на р. Південний Буг.
17. 1.16 Парафіло Марина. Експрес-метод водного моніторингу.
2. Секція "Економіка"
18. 2.1 Kevin Williams. The Effects of the Iran–Iraq War on the World Crude Oil Market.
19. 2.2 Булижин Ігор. Перспективи розвитку сіткового маркетингу в Україні
20. 2.3 Eric Albertson. NAFTA Benefit for Canada
21. 2.4 Політуха Олександр. Деякі міркування щодо фінансово-економічних чинників розвитку зернового господарства Миколаївської області в умовах реформування
22. 2.5 Кокодей Тетяна. Етапи діагностики економічної системи підприємства
23. 2.6 Церетлишвілі Ірина. Структура мотиваційного механізму у перехідний період (теоретичний аспект)
24. 2.7 Коновалова Тетяна. Молодь як об’єкт і суб’єкт економічної освіти. перший досвід
25. 2.8 Круглов В’ячеслав. Women Directors – Dreams Come True
26. 2.9 Павленко Ганна. Актуальність використання векселів у господарській діяльності українських підприємств
27. 2.10 Сергієнков Микола. Інтернет-технології у сучасній економіці
28. 2.11 Міщенко Олеся. Державний бор. історія та наслідки
29. 2.12 Валесюк Роман. Кредитна спілка як безпечний шлях вкладання тимчасово вільних коштів та засіб для подолання кризи неплатежів на мікрорівні
30. 2.13 Repin Andrey. The Problem of Territorial Organisation of Ferrous Metallurgy of Ukraine, as a Future Specialization in EU.
31. 2.14 Anton Sapriko, Anna Iventjeva. Interest Rate Risk Management in Lithuania
32. 2.15 Яблоновський Дмитро. Флуктуації податкового тиску та їх вплив на державний бюджет України
33. 2.16 Журавель Олексій. Про деякі аспекти реформування податкової системи для боротьби з “тіньовим сектором” економіки
34. 2.17 Дашкевич Марина, Новіцька Ганна. Венчурні фонди в Україні
35. 2.18 Домашова А. Сучасні тенденції розвитку ринку праці молоді в Україні
36. 2.19 Васильєв Андрій. Деякі аспекти становища працівників з вищою освітою на ринку праці України
37. 2.20 Єршова Алла. Створення ділової гри-програми “Менеджер-1”
38. 2.21 Корженевич Артем. Роль державної служби зайнятості та кадрових агентств на ринку праці України
39. 2.22 Драпун Олександра. Вплив IQ на продуктивність праці
40. 2.23 Можчіль Євгенія. Проблеми працевлаштування жінок на Миколаївщині
41. 2.24 Горб Микола. Автоматизована підсистема формування проекту бюджету університету
42. 2.25 Танащук Олексій. Проблеми та перспективи України на шляху до Європейського союзу
43. 2.26 Alexey Balabushko. Exchange Rate Policy in Ukraine. The Way of Approach
...............
44. Зміст