Методична серія - Українська та зарубіжна культура Методичні вказівки для студентів 1-го курсу навчання всіх спеціальностей

ББК 71
М 33
УДК 008(07)

Схвалено на засіданні ради факультету іноземної філології (Протокол № 4 від 20 листопада 2003 р.).

Рекомендовано до друку Вченою радою Миколаївської філії Національного університету “Києво-Могилянська академія” (Протокол № 4(15) від 18 грудня 2003 р.).

М 33 Матвєєва Н.П. Українська та зарубіжна культура: Методичні вказівки для студентів 1-го курсу навчання всіх спеціальностей. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2004. – 60 с.

ББК 71

Методичні вказівки призначені для студентів першого курсу всіх факультетів, де вивчають дисципліну “Українська та зарубіжна культура”.
Мета методичних вказівок – сприяти кращому засвоєнню студентами зазначеної дисципліни, а також допомогти при написанні рефератів, підготовці до семінарських занять, складанні заліків та іспитів.

Зміст
1. Титульний лист
2. Титульний лист
3. Загальні вказівки
Тема 1
4. Поняття та феномен культури
Тема 2
5. Первісна культура у світі. Прадавня культура
Тема 3
6. Стародавній Схід і прадавня історія України
Тема 4
7. Антична культура. Україна періоду античності. Греція
Тема 5
8. Середньовічна доба в Західній Європі та у східних слов'ян.
Тема 6
9. Західноєвропейська культура доби Ренесансу (ХІІ-ХVІ ст.)
Тема 7
10. Західноєвропейська та українська культура ХVІІ-ХVІІІ ст.
Тема 8
11. Західноєвропейська та українська культура ХІХ-ХХІ ст
12. Підручники
13. Загальні праці
14. Теми семінарських занять
15. Зміст