Методична серія - ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР WORD 2002. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт.

ББК 32.97
Б 12
УДК 004.45
Рекомендовано до друку кафедрою інтелектуальних інформаційних систем МДГУ ім. П. Могили (протокол № 12 від 27.08.2004 р.)
Б 12
Бабич О.Г. Текстовий редактор Word 2002: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2005. – Вип. 20. – 60 с.
Наведено методичні вказівки та вимоги до виконання лабораторних робіт. Метою лабораторних робіт є засвоєння теоретичного і практичного матеріалу з дисципліни “Основи інформатики” та набуття практичних навичок з технології обробки інформації засобами текстового.
© Бабич О.Г., 2005
© МДГУ ім. Петра Могили, 2005Зміст
1. Зміст
Вступ
2. Вступ
Лабораторна робота№ 1. Інструменти інтерфейсу текстового редактора Word 2002
3. Лабораторна робота№ 1. Інструменти інтерфейсу текстового редактора Word 2002
Лабораторна робота№ 2. Налагодження інструментів інтерфейсу текстового редактораWord 2002
4. Лабораторна робота№ 2. Налагодження інструментів інтерфейсу текстового редактораWord 2002
Лаборато рнаробота№ 3. Роботаз файлами текстового редактораWord 2002
5. Лаборато рнаробота№ 3. Роботаз файлами текстового редактораWord 2002
Лабораторна робота№ 4. Форматування та спеціальні символи
6. Лабораторна робота№ 4. Форматування та спеціальні символи
Лабораторна робота№ 5. Автоформатування
7. Лабораторна робота№ 5. Автоформатування
Лабораторнаробота№ 6. Створення таблиць та робота з ними
8. Лабораторнаробота№ 6. Створення таблиць та робота з ними
Лабораторнаробота№ 7. Створення графічних об’єктів
9. Лабораторнаробота№ 7. Створення графічних об’єктів
Лабораторнаробота№ 8. Створення діаграм
10. Лабораторнаробота№ 8. Створення діаграм
Лабораторнаробота№ 9. Створення зображень
11. Лабораторнаробота№ 9. Створення зображень
Лабораторнаробота№ 10. Списки. Колонкиірозділи
12. Лабораторнаробота№ 10. Списки. Колонкиірозділи