Методична серія - ОРГАНІЗАЦІЯ БАЗ ДАНИХ: методичні вказівки до виконання курсових робіт

Фісун М.Т.
Організація баз даних: методичні вказівки до виконання курсових робіт / М.Т. Фісун. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2010. – Вип. 146 – 96 с. (Методична серія).

Наведено методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Організація баз даних», у яких викладено вимоги до бази даних та оформлення пояснювальної записки, її структура. Велика увага приділяється поясненням до змісту робіт, що мають бути виконані під час курсового проектування. Наведено також основні теоретичні поло-ження, що необхідні для виконання цих робіт. Методологічні положення супроводжуються наскрізним прикладом з проектування та реалізації конкретної бази даних.

ЗМІСТ
1. ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ КУРСОВОЇ РОБОТИ
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ КУРСОВОЇ РОБОТИ
ПОРЯДОК, ЗАВДАННЯ ТА ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
3. ПОРЯДОК, ЗАВДАННЯ ТА ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
4. Структура пояснювальної записки до курсової роботи
5. Титульний аркуш, зміст і вступ
6. Опис предметного середовища і постановка задачі
7. Концептуальна модель інформаційної системи. Діаграми потоків даних
8. Інфологічна модель бази даних. Діаграми «сутність – зв’язок»
9. Даталогічна модель бази даних. Схеми функціо- нальних залежностей. Нормалізація відношень
10. Фізична модель бази даних
11. Опис реалізації проекту інформаційної системи на основі створеної бази даних
12. Висновки
13. Додатки
ПРИКЛАДИ ТЕМ ТА ЗАВДАНЬ КУРСОВИХ РОБІТ
14. Приклади завдань, що використовують єдину базу даних
15. Приклад одноваріантного завдання
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
16. СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
ДОДАТОК
17. Титульний аркуш пояснювальної записки