Методична серія - Країнознавство

Тригуб П.М., Богданова Т.Є. Країнознавство: Мето-дичний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – Вип. 65. – 188 с.

У методичному посібнику характеризується загальна концепція курсу “Країнознавство”, подаються календарний план його вивчення, шкала рейтингової оцінки знань, програма і плани лекцій та групових занять, література до них, план і завдання на тиждень самостійної роботи, питання для поточної перевірки знань студентів, теми творчих робіт, питання до іспитів та комплексних контрольних робіт, термінологічний словник. Призначений для студентів спеціальності “Міжнародні відносини”.
1. Початок
2. Зміст
3. Концепція курсу
4. Календарний план вивчення курсу
5. Шкала рейтингової оцінки знань
6. Аудиторні заняття
7. 1 Триместр
8. 2 Триместр
9. 3 Триместр
10. Література
11. Скорочені назви періодичних видань
12. План і завдання для самостійної роботи під час ТСР
13. Питання для поточної перевірки знань
14. Теми творчих робіт
15. Питання до іспитів
16. Термінологічний словник
17. Комплексні контрольні роботи