Методична серія - Методика підготовки і захисту студентами кваліфікаційних, дипломних та курсових робіт.

Навчальний посібник
Рекомендовано МОНУ
М’яка палітурка
2004р.
Ціна:
Методика підготовки і захисту студентами кваліфікаційних, дипломних та курсових робіт.
Колісніченко А.І.
У навчальному посібнику розглянуті вимоги до письмових робіт, викладена структура дипломної, кваліфікаційної та курсової роботи, запропоновані технологія дослідження, вимоги до дипломних, кваліфікаційних та курсових робіт і технологія захисту.
Рекомендовано для студентів вузів, викладачів та широкого читацького загалу.

1. Титулка
2. Вибір та затвердження теми
3. Задум і організація дослідження
4. Методи політологічного дослідження при виконанні робіт
5. Робота з літературними джерелами та їх бібліграфічний опис
6. Літературна оформлення дипломної роботи
7. Підготовка до захисту та захист дипломної роботи
8. Типові недоліки студентських кваліфікаційних, дипломних та курсових робіт
9. Висновок
10. Література
11. Додатки