Довідники - 100 запитань від першокурсника. Інформаційно-довідкове видання. (Випуск 1)

ББК 74.58
Б 48 УДК 378
Б 48

Бердинських К.В.100 запитань від першокурсника: Інформаційно-довідкове видання. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім.Петра Могили, 2006. – Вип. 1. – 56с.

ББК 74.58

Наведений матеріал спрямований допомогти першокурсникам швидше усвідомити особливості та відмінності організації навчання та життєдіяльності у стінах університету, що входить до комплексу „Києво-Могилянська академія”.

Це перше інформаційно-довідкове видання, що розпочинає серію „Студентський формат” та запрошує до співпраці усіх зацікавлених та активних будівельників власної долі та щастя.
Призначено для абітурієнтів, студентів та усіх, хто спрямовує зусилля на розбудову сучасної університетської освіти Українського Причорномор’я.

© Бердинських К.В., 2006
© МДГУ ім. Петра Могили, 2006
Путівник по університету
1. ЗМIСТ
2. Передмовa
3. Короткий путiвник по унiверситету i дещо iнше...
4. Декiлька слiв про унiверситет, його управлiння та структуру...
5. Органiзацiя навчання та система рейтингової оцiнки
6. Сесiя
7. Стипендiя
8. Наукова робота
9. Студентське самоврядування, відпрацювання плати за навчання, студентськi ЗМI
10. Студентське дозвiлля
11. Пiслямова
12. Список використаних джерел
13. Телефонний довiдник МДГУ iм. Петра Могили
14. Схема університецького містечка