Історія голодомору - Реабілітовані історією. Відомості про громадян, що зазнали політичних репресій. Місто Миколаїв. Випуск 2.

Бюлетень (відомості про громадян, що зазнали політичних репресій). - Миколаїв, 1996.Випуск 2.

© Бюлетень редколегії є офіційним виданням. При публікації матеріалів з бюлетеня посилання на нього обов’язкове.

У другому випуску бюлетеня продовжують публікуватися відомості про громадян м.Миколаєва, що зазнали політичних репресій. До бюлетеня включено Постанову Верховної Ради України "Про тлумачення закону "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", а також матеріали з архіву УСБУ по Миколаївській області на співробітників Миколаївського обласного управління НКВС кінця 30-х років. Матеріали наочно показують механізм і методи репресій на Миколаївщині в 1937-1938 роках. Уточнення до відомостей про громадян - жертв політичних репресій надсилати до редколегії: 327001, м.Миколаїв, пл.Леніна, облдержадміністріція кімната, 412. Телефони: 35-24-46, 39-91-47.
Зміст
1. Зміст
Вступ
2. Вступ
Розділ 1.Документи
3. Постанова Верховної Ради України "Про тлумачення Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні
4. Витяг з протоколу допиту колишнього начальника УНКВС по Молаївській області Фішера І.В
5. Протокол огляду архівно-слідчої справи колишніх співробітників УНКВС по Миколаївській області
6. Протокол допиту колишньго співробітника Миколаївського обласного відділу НКВС Федоровського А.Ю
7. Перелік документів
Розділ 2.Відомості
8. Відомості громадян,що зазнали репресій