Монографії - МІЖНАРОДНІ САНКЦІЇ У СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Монографія є першою у вітчизняній міжнародно-політичній
науці комплексною працею, в якій здійснено аналіз теоретичних
підходів дослідження політики санкцій як інструменту
зовнішньополітичної діяльності та механізму з підтримки
міжнародного миру та безпеки. З’ясовано особливості
застосування політики санкцій та чинники, що позначають її
ефективність на прикладі односторонньої дипломатії США, а
також у контексті діяльності міжнародних організацій, зокрема
ООН, ЄС, ОАД, ОАЄ / Африканський союз.
Зміст
1. Зміст
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ МІЖНАРОДНИХ САНКЦІЙ
2. 1.1. Міжнародні санкції у світовій політиці: теоретико-методологічний аналіз проблеми
3. 1.2. Бібліографія й джерельна база
РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ООН З РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ САНКЦІЙ
4. 2.1. Міжнародні санкції в структурі ООН
5. 2.2. Проблема оптимізації санкційної політики ООН у постбіполярний період
РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИКА САНКЦІЙ ООН ЯК ІНСТРУМЕНТ З ПІДТРИМКИ МІЖНАРОДНОГО МИРУ І БЕЗПЕКИ
6. 3.1. «Тегеранський ядерний вузол» і політика санкцій як спосіб його розв’язання
7. 3.2. Північна Корея у «лещатах» міжнародних санкцій ООН: евентуальний прорив чи біг на місці?
8. 3.3 Міжнародні санкції ООН як засіб урегулювання міждержавного конфлікту (на прикладі іраксько-кувейтського епізоду)
РОЗДІЛ 4. САНКЦІЙНА ПОЛІТИКА РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
9. 4.1. Політика впровадження міжнародних санкцій у системі ЄС
10. 4.2. Санкційна політика Організації Американських Держав
11. 4.3. Стратегія санкцій у діяльності регіональних організацій Африки
РОЗДІЛ 5. ПОЛІТИКА САНКЦІЙ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ США
12. 5.1 Політика санкцій США з ядерного нерозповсюдження: нормативно-правова база і тенденції інституціоналізації
13. 5.2. Односторонні санкції США як інструмент протидії поширенню ядерної зброї
14. 5.3. Економічне та військове ембарго у відносинах США і КНР
15. 5.4. Американська політика економічного бойкоту Куби