Монографії - ДАВНЬОСВІТ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА: ХУДОЖНЯ РЕЦЕПЦІЯ СТАРОВИННИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ПАМ’ЯТОК

Монографію присвячено дослідженню специфіки художньої рецепції українських старовинних літературних пам’яток у творчості Валерія Шевчука. Розглянуто роман «На полі смиренному» як літературну обробку-травестію Києво-Печерського патерика. Запропоновано текстологічний аналіз повісті Валерія Шевчука «Ілля Турчиновський», джерелом якої є «Автобіографія» Іллі Турчиновського, твори Григорія Сковороди. Здійснено порівняння оригіналу та перекладу Літопису Самійла Величка, що дало можливість розкрити творчу лабораторію Валерія Шевчука-інтерпретатора і перекладача. Уперше до літературознавчого обігу введено низку раніше не досліджуваних поетичних творів барокової епохи, акцентовано увагу на Шевчукових перекладах української барокової поезії як своєрідній формі інтертекстуальної взаємодії художнього слова.
Видання адресоване літературознавцям, викладачам історії літератури у вищій і середній школах, студентам і всім, хто цікавиться рецепцією художнього тексту та проблематикою творчості Валерія Шевчука.
ЗМІСТ
1. ЗМІСТ
ВСТУПНЕ СЛОВО
2. ВСТУПНЕ СЛОВО
РОЗДІЛИ
3. РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА ХУДОЖНЬОЇ РЕЦЕПЦІЇ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ
4. РОЗДІЛ 2. ІСТОРИЧНА БЕЛЕТРИСТИКА ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА: РЕЦЕПЦІЯ І МОДЕРНІЗАЦІЯ СТАРОВИННИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ПАМ’ЯТОК
5. РОЗДІЛ 3. РОБОТА ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА НАД ПЕРЕКЛАДАМИ ДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ ТА БАРОКОВОЇ ПОЕЗІЇ ЯК ФОРМА ХУДОЖНЬОЇ РЕЦЕПЦІЇ
ВИСНОВКИ
6. ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА
7. ЛІТЕРАТУРА