Монографії - СУДЕБНИК ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ КАЗИМИРА ЯГАЙЛОВИЧА 1468 РОКУ

Ковальова С.Г.К 56
Судебник великого князя Казимира Ягайловича:Монографія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 112 с.
ISBN 978-966-336-169 -7 ББК 67.3
У монографії розглянуто походження, призначення, юридичну техніку пам’ятки литовсько-руського права XV ст. – Судебника Казимира Ягайловича. Текст Судебника супроводжується коментарями, в яких наданий аналіз статей кодексу.
Для юристів, істориків, політологів – науковців, викладачів, студентів, а також для всіх, хто не байдужий до минулого своєї Батьківщини.
УДК 342(477)(091)
С.Г. Ковальова, 2009
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2009
1. Титул
2. Зміст
3. Передмова
4. Передумови створення Судебника та його функції
5. Джерела Судебника
6. Литовсько-руська юридична техніка: відображення в Судебнику
7. Судебник великого князя Казимира Ягайловича (текст давньоруською мовою)
8. Судебник великого князя Казимира Ягайловича (переклад українською мовою)
9. Коментар
10. Словник давньоруських слів
11. Література