Монографії - США та Японія в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (50-90-ті роки ХХ століття). Монографія.

ББК 66.4
П 80
УДК 327 (7352)
Рекомендовано до друку Вченою радою Українського державного морського технічного університету імені адмірала Макарова (протокол № 2 від 13 листопада 2003 р.).
Рецензенти:
Б.М. Гончар – доктор історичних наук, професор Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка
Л.О. Лещенко – доктор історичних наук, професор Інституту світової економіки і міжнародних відносин Національної Академії наук України
Й.М. Шкляж – доктор історичних наук, професор Миколаївського державного університету.
П 80 Пронь С.В.
США та Японія в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні
(50-90-ті роки ХХ століття): Монографія. – Миколаїв:
Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2003. – 244 с.
ISBN 966-7458-79-2 ББК 66.4
У монографії проаналізовано головні напрямки азіатсько-тихоокеанської політики Японії протягом повоєнного періоду та вплив на неї Сполучених Штатів Америки. Висвітлено проблему американсько-японського військово-політичного союзу, японсько-китайські відносини, „корейський вузол”. Розглянуто еволюцію політики США щодо зовнішньополітичних орієнтирів Японії.
Видання призначене для науковців, аспірантів, студентів – всіх тих, хто цікавиться всесвітньою історією, міжнародними відносинами.

Зміст
1. ЗМІСТ
Вступ
2. ВСТУП
Розділ 1. Японсько-американські відносини в перші повоєнні роки після закінчення Другої світової війни
3. 1.1. Стратегія і тактика дипломатії Японії та США на Сан-Франциській конференції 1951 року
4. 1.2. Сан-Франциська система
Розділ 2. Японія та США: 1960-ті – кінець 1980-х років
5. 2.1. Еволюція американсько-японського військово-політичного союзу
6. 2.2. Японія – Китай – США: аналіз взаємовідносин
7. 2.3. Зовнішньополітична доктрина США та політика Японії в АТР часів президентства Р. Рейгана
Розділ 3. США та політика Японії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні після закінчення "холодної війни"
8. 3.1. "Нова модель безпеки" в АТР та японсько-американська взаємодія
9. 3.2. Токіо – Вашингтон – Сеул: військово-політичний трикутник?
10. 3.3. Японсько-російські відносини та позиція Сполучених Штатів
Висновки
11. Висновки
Список скорочень
12. Список скорочень
Література
13. Література
Додатки
14. Додатки (мовою документів)
Summary
15. Summary