Біобібліографічний покажчик - Шкварець Валентин Павлович. Бібліографічний покажчик. Випук 2.

ББК
Ш
УДК

Шкварець Валентин Павлович: Біобібліографічний покажчик / Укладач О.П.Мещанінов Автор вступної статті М.О.Багмет МДГУ ім. П.Могили Наукова бібліотека. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2005. – 84 с. (Серія “Вчені МДГУ ім. П.Могили”).
ББК

У покажчику із серії “Вчені МДГУ ім. П.Могили” представлено праці відомого українського науковця, вченого-історика, доктора історичних наук, професора, дійсного члена Української академії історичних наук, професора Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”, завідувача кафедри українознавства МННІ ОНУ ім. І.І.Мечникова, добре знаного в Україні та за її межами в галузі дослідження проблем історії України і всесвітньої історії, української і зарубіжної культури, історії держави і права України, етапів державотворення в Україні, історії української еміграції, історичного краєзнавства.

Для науковців, учених, викладачів, студентів, магістрів та аспірантів, фахівців у галузі вищої професійної освіти.

Зміст
1. Зміст
Від укладача
2. Від укладача
Основні єтапи життя і діяльності
3. Вченому, професорові, педагогові, Валентину Павловичу - 70
4. Про знаного українського історика, педагога, вченого
5. Людина, яку покликала доля
6. Шкварець В.П. - вчений, педагог, новатор, вихователь
7. Історик з душею поета
8. Україгнський вчений-історик формувався в Тернополі
9. Основні віхи життя та діяльності
10. Матеріали про вченого, педагога
11. Нагороди, премії, відзнаки
12. Опубліковані праці
13. Основні науково-популярні публіцистичні публікації та виступи