Біобібліографічний покажчик - Багмет Михайло Олександрович. Біобібліографічний покажчик. Випуск 3.

ББК
Б. ??
УДК 016:36
Редакційна колегія серії
Л.П. Клименко (голова), О.П. Мещанінов (заступник голови),
Ю.Ю. Верланов, О.П. Гожий, Л.А. Ляпіна, О.Ф. Прищепов, О.В. Пронкевич,
Д.С. Січко, В.С. Фуртатов, Н.В. Шевченко, А.В. Заковоротня,
В.І. Андрєєв (секретар ради)
Багмет Михайло Олександрович: Бібліографічний покажчик / Укладачі: О.П. Мещанінов, Н.С. Пишна МДГУ ім. Петра Могили. Наукова бібліотека. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – Вип. 3. – ??? с. (Серія “Вчені МДГУ імені Петра Могили”).
ББК
У покажчику із серії “Вчені МДГУ імені Петра Могили” представлено основні етапи життя, педагогічна, наукова, організаційна діяльність та праці відомого українського науковця, доктора історичних наук, професора, дійсного члена Української академії історичних наук, академіка Української академії політичних наук, відмінника освіти України, заслуженого діяча науки і техніки України, завідувача кафедри державної політики і менеджменту Інституту держаного управління, голови спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій з політичних наук, проректора з науково-педагогічної роботи та питань розвитку Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили Багмета Михайла Олександровича.
Для науковців, учених, викладачів, студентів та магістрів, усіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки і освіти.
© Багмет М.О., 2008
© МДГУ ім. Петра Могили, 2008

Від укладачів
1. Від укладачів
Міркування професор С. Н. Соловьева о деятельности Л. П. Клименко
2. Міркування професор С. Н. Соловьева о деятельности Л. П. Клименко
Перший кандидат наук про свого вчителя
3. Перший кандидат наук про свого вчителя