Доуніверситетська підготовка - Методичні рекомендації з української мови (для абітурієнтів). Частина І. Випуск 10.

УДК 811.161.2
Д 33
ББК 81.2 Ук
Рецензенти:
Крутоголова О.В. к.пед.н., доцент
Денищич Т.А. Методичні рекомендації з української мови для абітурієнтів. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 72 с.
ББК 81.2 Ук
Методичні рекомендації призначені для підготовки до вступного тестування з української мови.
У рекомендаціях подано різні види вправ з орфографії та тестових завдань з орфоепії, лексики та фразеології, які допоможуть абітурієнтам при підготовці до тестування з української мови, виробленні практичних умінь та навичок. Матеріал розміщений у логічній послідовності, що забезпечує закріплення і перевірку теоретичних знань, дає широкі можливості для самостійної підготовки та перевірки власних знань з української мови.
Для випускників загальноосвітніх шкіл, студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто прагне вдосконалити свої знання з української мови.1. Титул
2. Зміст
3. Погодинний тематичний план вивчення курсу “Українська мова” для абітурієнтів (І триместр)
4. Тема 1. Правопис ненаголошених голосних. Чергування голосних при словозміні та словотворенні .
5. Тема 2. Правопис голосних у словах іншомовного походження. Голосні у префіксах іншомовного походження.
6. Тема 3. Вживання апострофа у словах українського та іншомовного походження.
7. Тема 4. Правила вживання м’якого знака.
8. Тема 5. Правила вживання йо, ьо.
9. Тема 6. Подвоєння та подовження приголосних.
10. Тема 7. Чергування приголосних при словотворенні та словозміні.
11. Тема 8. Спрощення груп приголосних.
12. Тема 9. Вживання великої букви.
13. Тема 10. Фонетичні правила правопису слов’янських прізвищ. Утворення імен по батькові.
14. Тема 11. Морфемна будова слова. Орфограми, повязані з морфемною структурою слова.
15. Тема 12. Загальні правила правопису складних слів. Правопис сполучних голосних. Правопис складних іменників і прикметників.
16. Список використаної та рекомендованої літератури.
17. Відповіді на тестові завдання.
18. Рецензент.