Доуніверситетська підготовка - ім. М.С. Грушевського

І 90
Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць.
– Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010.– Вип. 5.– 192 с.

Засновники видання:

Чорноморський державний університет імені Петра Могили.Институт української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

Видання засновано у 2008 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ№ 15567-4039ПР видано Міністерством юстиції
України від 07.07.2009 р.

Збірник друкується як фахове видання, згідно з рекомендаціями ВАК (бюлетень )

Адреса редколегії:

54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10
Тел.: 8 (0512) 76-55-99
8 (050) 820-57-26
факс: (0512) 46-51-94,
E-mail: avi@kma.mk.ua,
evgen_sinkevych@mail.ru


Головний редактор:

д-р іст. наук професор член-кореспондент НАН України П.С. Сохань ( директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України)

Редакційна рада:

д-р техн. наук професор Л.П. Клименко ( ректор МДГУ ім. Петра Могили)
д-р пед. наук професор О.П. Мещанінов (проректор із наукової роботи МДГУ ім. Петра Могили)
д-р іст.наук професор В.М. Дарієнко (Херсонський економіко-правовий інститут)
канд. іст. наук,старший науковий співробітник О.О. Маврін ( заступник директора Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського НАН України)

Редакційна колегія:

д-р іст. наук професор М.О. Багмет ( МДГУ ім. Петра Могили )
д-р іст. наук професор А.І. Колісниченко (МДГУ ім. Петра Могили)
д-р іст. наук професор Ю.В. Котляр (МДГУ ім. Петра Могили)
д-р іст. наук професор С.В. Пронь (МДГУ ім. Петра Могили)
д-р іст. наук професор П.М. Тригуб (МДГУ ім. Петра Могили)
канд. іст. наук доцент, професор кафедри Є.Г. Сінкевич – заступник головного редактора
(МДГУ ім. П. Могили)
І.Ю. Сінкевич – відповідальний секретар (Херсонський державний університет)


Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України від 14.10.2008, протокол № 4 Збірник містить публікації історичних джерел та матеріалів, джерелознавчих та історіографічних досліджень, статей з актуальних проблем реґіональної історії та історії України, всесвітньої історії, методології історичних досліджень, історії науки та освіти, історичної дидактики, рецензії, повідомлення про наукові події і заходи.

Редколегія публікує матеріали, не завжди поділяючи погляди їх авторів, зберігає стиль матеріалів, залишає за собою право скорочувати та редагувати тексти. Автор несе відповідальність за зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо.Друковані в інших виданнях матеріали до розгляду не приймаються. При передруку публікацій посилання на “Історичний архів. Наукові студії” обов’язкове.

ISSN
© Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2010
Нічого не знайдено