Для самостійного вивчення - МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ. Методичні вказівки до виконання підсумкових індивідуальних робіт.

ББК 65.051
С 78
УДК
Рекомендовано до друку Вченою радою Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили (Протокол № --- від ---- .).
Рецензент:
Гурченков О.П., завідувач кафедрою економіки Українського державного морського технічного
університету ім. Адмірала Макарова, кандидат економічних наук, доцент.
С Казарєзов А. Я., Кузьменко О.Б. Математичне програмування:
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. –
Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – хх с.
ISBN 966-7458-66-0 ББК
У методичних вказівках наведені завдання з математичного програмування, які треба розв’язати у рамках контрольної роботи.Навчальний посібник призначено для самостійного вивчення для студентів, що навчаються за спеціальністю „Фінанси”.
Нічого не знайдено