Для самостійного вивчення - УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА. Випуск 42.

ББК 71
Д 31
УДК 008(07)
Рекомендовано до друку вченою радою МДГУ ім. П. Могили (Протокол № 5(37) від 13 січня 2006 р.)
Демченко В.Л.
Українська та зарубіжна культура: Методичні рекомендації. Для самостійного вивчення. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. – Вип. 42. – 60 с.

Нічого не знайдено