Для самостійного вивчення - ПОЛІТЕКОНОМІЯ. Випуск 35.

ББК 65
П 14
УДК 330.101
Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 5(37) від 13.01.2006 р.)
Палехова В.А.
Політекономія: Навчально-методичний посібник. Для самостійного вивчення. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – Вип. 35. – 120 с.
Навчально-методичний посібник адресований студентам заочної форми навчання. Окрім стислого конспекту лекцій, містить перелік рекомендованої літератури та підсумкові індивідуальні завдання. Зміст посібника охоплює першу половину курсу політекономії.

Нічого не знайдено